u kaan

Kubus

Luas Permukaan Kubus

1. Luas Permukaan Kubus

Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk s satuan

Luas BCGF   = s x s
                    = s2
Luas Permukaan Kubus ABCD.EFGH
                    = 6 x  Luas BCGF
                    = 6.s2

Luas Permukaan Kubus dengan panjang sisi s satuan adalah 6.s2 satuan luas

 

2. Contoh Soal

1. Hitung Luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 7 cm !

Jawab :
Luas permukaan kubus = 6 x s2
    = 6 x 72
    = 6 x 49
    = 294 cm2

2. Hitung Luas permukaan kubus jika luas salah satu sisinya 10 cm2 !

Jawab :
Luas salah satu sisi   = 10
                           s2 = 10
Luas permukaan kubus = 6 x s2
                                      = 6 x 102
                                      = 6 x 100
                                      = 600 cm2

3. Luas permukaan kubus adalah 600 cm2. Hitung panjang rusuk kubus tersebut !

 
Jawab :

Luas permukaan kubus = 6 x s2

    600  = 6 x s2
       s2 =  
     s2   = 100
     s     = 10 cm